10.03.2020 Художественият свят на Соня Тодорова и Николай Ценков

Благодарим на Соня и Николай, че ни „заразиха“ с духа на колоритната си личност, че ни провокираха и разсмяха, че разговаряха с нас… ей така, истински! Успяхме да надникнем зад кориците и страниците… зад смисъла на думите. Имаше море, тъга, копнеж, пътуване…. и накрая един привкус на цигарен дим, или пък беше смисълът на свободата..изборът..нормата.

Рамка не сложихме, но пък обещание си дадохме – за следващи срещи 

Очакваме!

Categories: